Skip to main content
  1. Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan mana-mana pindaan di bawah Akta ini dari semasa ke semasa (selepas dirujuk sebagai “Akta”), Polisi ini mengawal selia pemprosesan data peribadi dalam proses membaiki peranti pelanggan.
  2. Polisi privasi ini meliputi mana-mana pihak yang data peribadinya diproses oleh kami dan bertujuan untuk memaklumkan cara pengumpulan, penyimpanan, penyeberan dan pemprosesan data tersebut.
  3. Dengan memberikan data peribadi anda dan/ atau menggunakan laman web kami dan/atau perkhidmatan kami, anda bersetuju dengan polisi privasi ini dan membenarkan pengumpulan, penggunaan, akses, pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan data peribadi anda sepertimana yang telah dinyatakan dalam Polisi Privasi ini.
  4. Sebarang perubahan di dalam Polisi Privasi ini akan dikemaskini di laman web kami. Mana-mana Polisi Privasi gang dikemaskini akan terus diterima pakai untuk semua data peribadi serta maklumat yang telah disimpan sebelum ini atau yang sedang diproses oleh DamageKL.
  5. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, anda perlu memastikan bahawa anda mendapat kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga yang sah sebelum menggunakan perkhidmatan kami.
× How can I help you?